Näkemisen ja silmäterveyden alan ammattiryhmät

Optometristi AMK Optometristi YAMK Silmälääkäri Silmäkirurgi Silmähoitaja

Optinen myyjä

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Optometristi AMK

Laillistettu optikko on suorittanut optometristi AMK -tutkinnon. Hänen tehtävänään on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Hän tekee itsenäisesti näöntutkimukset, arvioi silmien terveydentilan, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet.

Optikko on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hänellä, kuten muillakin terveydenhuollon ammattihenkilöillä, on lainsäädännön mukaan oikeus tutkia hankkimansa koulutuksen mukaisesti ja maassamme yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen potilasta, tehdä havainnoistaan johtopäätöksiä ja aloittaa omaan koulutukseensa perustuen oireen mukaisia hoitotoimia.

Optometristi-ammattikorkeakoulututkinto kestää 3,5 vuotta, ja sen laajuus on 210 opintopistettä. Optometristi AMK-tutkinto on eurooppalaisen ECOO:n standardin mukainen Optometrian Bachelor-tutkinto.

Optometristiksi voi opiskella Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulussa tai Oulun ammattikorkeakoulussa.

Optometristi YAMK

Suomen ensimmäisen optometrian ylemmän korkeakoulututkinnon, Clinical Optometry (YAMK) -koulutusohjelman haku avautuu tammikuussa ja ensimmäinen vuosikurssi aloittaa syksyllä 2020 Oulun ammattikorkeakoulussa.

Koulutus tarjoaa silmälääketieteen ja biolääketieteen opetusta, joka antaa valmiudet toimia monipuolisesti optometriaan ja silmäterveyteen liittyvissä vaativissa tehtävissä. Koulutuksessa saa valmiudet tunnistaa systeemisten sairauksien silmävaikutuksia, joita voidaan käyttää tietona potilaiden yleisterveyden hoitamisessa tai jotka voivat johtaa tunnistamattomien yleissairauksien aikaisempaan havaitsemiseen.

Silmälääkäri

Silmälääkäri on lääketieteellisen koulutuksen saanut ammattilainen, joka auttaa kaikissa silmän terveyteen liittyvissä asioissa. Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.

Silmätauteihin eli oftalmologiaan erikoistuminen vie aikaa lääkärin opintojen aloittamisesta erikoislääkäriksi noin 12 vuotta – ensimmäiset kuusi yleislääkärin opinnoissa ja toiset kuusi erikoistumisessa.

Silmälääkäriksi voi opiskella yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Turun yliopistossa.

Silmäkirurgi

Silmäkirurgi on erikoispätevyyden suorittanut silmälääkäri, joka tekee esimerkiksi harmaakaihi-, karsastus- ja taittovoimaleikkauksia. Myös korjaavat leikkaukset, kuten glaukooma- ja silmäluomileikkaukset kuuluvat silmäkirurgin toimenkuvaan kyyneltiekirurgiaa unohtamatta.

Silmähoitaja

Silmähoitaja on silmiin erikoistunut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Silmähoitajia työskentelee sairaaloissa ja silmäklinikoilla. Silmähoitajaksi voi kouluttautua mm. Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Kaupalliset asiantuntijat

Optinen myyjä

Optikkoliikkeen myyjän erikoisosaamista on löytää asiakkaalle sopivat kehykset. Optinen myyjä tekee myyntityötä, esittelee tuotteita ja palvelee asiakkaita kaikissa liikkeessä asiointiin liittyvässä.

Optisen kaupan alalla työskenteleville räätälöity merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto antaa kattavan käsityksen näkemisen ja silmäterveyden toimialan yrityksen liiketoiminnasta. Koulutuksessa perehdytään myyntiin, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan optisen alan näkökulmasta.

Optisen kaupan merkonomiksi voi opiskella Rastor-instituutissa.