Hoitopolkusuositukset

Hoitopolkusuosituksissa kuvataan optometristi-silmälääkäri työryhmän työn tuloksena
syntyneet kaihi-, glaukooma- ja diabetespotilaan tai -epäillyn suositeltava tutkimus- ja hoitoonohjauskäytäntö. Suositus on toteutettu optometristien ja silmälääkärien muodostamaa moniammatillista työskentelymallia hyödyntäen NÄE ry:n jäsenyrityksiä ja siellä toimivia ammatinharjoittajia varten.