Julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotanto optikkoliikkeessä

Moniammatillisen työryhmän ohjeistus

1 Esipuhe

Tässä osiossa kuvataan NÄE ry:n mm. optometristeista, lääkäreistä, näköfysiologeista ja terveydenhuollon prosessiasiantuntijoista koostuvan asiantuntijatyöryhmän ohjeistus optikkoliikeympäristössä tapahtuvalle diabeettiseen retinopatiaan-, glaukoomaan-, silmänpohjan ikärappeumiin- ja kaihin diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan liittyville palveluille.

Osion on tarkoitus toimia toisaalta julkisen toimijan apuvälineenä palveluseteli-, ilmoittautumismenettely- tai julkinen kilpailutus -muotoista hankintaa valmisteltaessa sekä toisaalta optikkoliikkeelle opastuksena resursseista, osaamisesta ja välineistä, joita sillä vähintään tulee olla jotta se voi tosiasiallisesti osallistua julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

Ohjeistus on tarkoitettu avuksi julkisesti rahoitettuja ostopalveluja suunnitteleville ja niitä tuottaville. Ohjeistus ei sido eikä rajaa toimijoiden mahdollisuuksia toimia halutessaan toisin.