2 Lähtökohta

Osana toimialan Tekes-hanketta vuoden 2015-16 aikana kuvattiin ja pilotoitiin geneerinen hoitoketjumalli mahdolliseksi silmäterveyden tulevaksi, kustannusvaikuttavaksi toimintatavaksi.

Malli on täsmentynyt viime vuosien kehityksen myötä kuvaamaan optikkoliikkeen mahdollista roolia ja tehtävää terveydenhuollon kokonaisjärjestelmässä.

Viimeisen vuosikymmenen kuluessa optikkoliikkeistä on kehittynyt täyden palvelun silmäterveydenhuollon valtakunnallinen palveluverkosto, jossa on kaikki peruspalveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstö, tutkimusteknologia ja osaaminen.