4 Palvelutuotannon resurssit

4.1 Palveluntuottajan perustiedot

Palveluntuottajan perustietojen tulee olla avoimesti ja selkeästi saatavissa. Tiedoista tulee käydä ilmi, että tuottajalla on edellytykset ja tarvittavat luvat palveluiden tuottamiseksi.

Tämän todentamiseksi palveluntuottaja pystyy toimittamaan julkiselle toimijalle vähintään seuraavat tiedot:

 • Virallinen nimi ja Y-tunnus
 • Toiminimi
 • Yhteystiedot
 • Liiketoiminnasta ja tuotettavista terveydenhuollon palveluista vastaavat henkilöt

4.2 Taloudelliset resurssit

Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit:

 • Viranomaisvelvoitteet on suoritettu
 • Palveluntuottaja pystyy sitoutumaan tuottamaan sovittua palvelua yhdenmukaisesti koko sopimuskauden ajan
 • Palveluntuottaja pystyy sitoutumaan tilaajan yleisiin, kohtuullisiin maksuehtoihin

4.3 Henkilöresurssit

Palveluntuottajalla on käytössään riittävät henkilöresurssit täyttämään julkisen toimijan palvelutarpeen:

 • Yksikössä on palveluiden tuottamiseksi käytettävissä vähintään yksi optometristi (=laillistettu optikko, jolla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus)
 • Palvelua tuottavien optikoiden ja optometristien täydennyskoulutusvelvoite täyttyy asianmukaisesti
 • Yksikössä toimii silmätautien erikoislääkärin tai silmätauteihin erikoistuvan lääkärin vastaanotto tai erikoislääkärin etäkonsultointimahdollisuus yksiköstä hankittavien palvelujen vaatimusten mukaisesti
 • Palveluntuottaja pystyy pyydettäessä toimittamaan tiedot yksikössä toimivista terveydenhuollon ammattihenkilöistä

4.4 Saavutettavuus

Palvelut ovat saatavissa alalla yleisesti toteutetulla tavalla ja laajuudessa:

 • Optometristin palvelut yleensä 5 pv/vko
 • Silmätauteihin erikoistuvan lääkärin tai silmätautien erikoislääkärin palvelut hoitoon tai tutkimukseen pääsyn kriteerien mukaisesti

4.4.1 Palvelutuotannon tavat

Yksikkö voi tuottaa niiden luonteesta riippuen eri tavoin:

 • Palvelua voidaan tuottaa fyysisessä toimipisteessä
 • Palvelu voidaan tuottaa soveltuvalla, tilaajan hyväksymällä digitaalisella alustalla

4.4.2 Hoitoon tai tutkimukseen pääsyn nopeus

Optikkoliike tuottaa lähipalvelua, jossa tutkimukseen tai hoitoon pääsy on nopeaa:

 • Kiireellisissä tapauksissa:
  • Optometristin vastaanotolle 1 vrk
  • Silmätauteihin erikoistuvan lääkärin tai silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle tai konsultaatioon 1-3 vrk
 • Ei-kiireellisissä tapauksissa:
  • Optometristin vastaanotolle 1-7 vrk
  • Silmätauteihin erikoistuvan lääkärin tai silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle tai konsultaatioon 1-14 vrk