5 Tiedonhallinta

5.1 Kanta-yhteensopivuus

Julkiseen palvelutuotantoon osallistuvan optikkoliikkeen tietojärjestelmän tulee täyttää ajantasaisesti laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 – sekä sitä täydentävien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset.

  • Optikkoliike pystyy siirtämään kansalliseen potilastiedon – ja kuva- aineistojen arkistoon palvelutapahtuman yhteydessä syntyneet kertomusmerkinnät sekä tutkimukseen liittyvän kuvamateriaalin ( mikäli tätä palvelutapahtuman yhteydessä syntyy)
  • Tietojärjestelmä tukee muissa yksiköissä tuotetun materiaalin hakua ko. arkistoista sekä tämän materiaalin esitystä
  • Silmälääkärin määräämät reseptit pystytään välittämään sähköisinä määräyksinä

5.2 Tietojärjestelmä

IT-järjestelmä tai sitä tukeva välityspalvelu täyttää tietojärjestelmien osien osalta viranomaisvaatimukset.