3 Keskeiset periaatteet

3.1 Laaja tuottajajoukko

Palvelusetelin ja / tai ilmoittautumismenettelyn avulla tuotettavien palvelujen perusperiaate on aktivoida palvelutuotantoon suurin mahdollinen, asetetut kriteerit täyttävä tuottajajoukko. Tämän suosituksen linjausten perusperiaate on, että ne eivät saa tarpeettomasti sulkea palvelutuotannon ulkopuolelle yksiköitä, joilla on olemassa välineet, osaaminen ja resurssit palveluiden tuottamiseen.

3.2 Olemassa olevat rakenteet ja prosessit

Ohjeistus on laadittu siten, että olemassa olevat rakenteet ja prosessit ovat mahdollisuuksien mukaan sellaisenaan tai pienin muutoksin hyödynnettävissä palvelutuotannossa.

3.3 Uudet toimintatavat mahdollistava

Määrittely on pyritty laatimaan siten, että se ei yksityiskohtien tasolla lukittaudu tällä hetkellä vallitseviin toimintatapoihin ja teknologioihin. Ohjeistuksen tulee mahdollistaa toimintatapojen, prosessien ja teknologioiden jatkuva kehittäminen.

3.4 Tarkastelu terveydenhuollon toimintayksikön tasolla

Ohjeistuksessa on pitäydytty laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 määrittämän palveluntuottajan- ja Kansaterveyslaki 661/1972 tarkoittaman terveydenhuollon toimintayksikön sisällä mahdollisten toimintatapojen ja työnjakojen tasolla.