2 Tutkimuskäynnit

2.1 Optometristin tutkimuskäynnit

Optometristin näöntutkimus

Optometristilla tarkoitetaan laillistettua optikkoa, jolla on diagnostisten lääkeaineiden käyttöoikeus. Lähes 2/3 suomalaisista laillistetuista optikoista on optometristeja, eli heitä on noin 900.

Optometristin vastaanotolla optometristi tekee asiakkaalle Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistuksen mukaisen näöntutkimuksen tarvittavia tutkimusvälineitä käyttäen. Optometristin näöntutkimukseen sisältyy aina anamneesi, lähi- ja kaukonäön sekä asentovirheiden tutkimukset. Tarvittaessa optometristi tekee asiakkaalle sykloplegisen refraktion. Silmien terveystilanne arvioidaan tutkimalla vähintään silmien etu- ja sisäosat sekä mittaamalla silmänpaine.

Potilas ohjataan normaalista poikkeavan löydöksen perusteella jatkotutkimuksiin silmälääkäriin, joita on Suomessa noin 500. Löydökset dokumentoidaan silmälääkärin tutkimusta varten minimissään optikon arvio silmälöydöksistä -tietosisällön laajuisesti.

2.2 Silmälääkärin tutkimuskäynnit

Silmälääkärin tutkimus, vastaanottokäynti

Silmälääkärin vastaanotolla lääkäri tekee potilaalle anamneesin ja täydellisen silmien terveystutkimuksen käyttäen biomikroskooppia ja muita tarvittavia tutkimusvälineitä. Vastaanottokäynnillä voidaan tarpeen mukaan tehdä myös refraktiivinen tutkimus ja määrätä potilaalle sopivat silmälasit. Potilas määrätään tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin, esimerkiksi kuvantamis- ja / tai laboratoriotutkimuksiin.

Silmälääkärin tutkimus, päivystyskäynti

Silmälääkärin päivystyskäynnillä potilaan akuutin silmävaivan syy selvitetään. Lääkäri tekee potilaalle anamneesin ja tarvittavan silmien terveystutkimuksen käyttäen biomikroskooppia ja muita tarvittavia tutkimusvälineitä. Potilas määrätään tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin (esimerkiksi kuvantamis- ja / tai laboratoriotutkimuksiin).

2.3 Silmälääkärin ja optometristin välisestä työnjaosta vastaanottokäyntien yhteydessä

Silmäterveydenhuollon palveluita tuottavissa yksityisissä terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutetaan joustavasti työnjakoa laillistettujen ammattihenkilöiden välillä terveydenhuollon ammattihenkilölain 1994/559 säännösten ja Valviran sen perusteella laillistetuille silmälääkäreille ja optikoille työnjaosta antamien ohjeiden mukaisesti.

Yksityiset silmäterveydenhuollon palveluntuottajat toteuttavat yhä yleisemmin työnjakomallia, jossa optometristin löydöksen perusteella asiakkaalle tehdään tarvittavat silmälaboratoriotutkimukset valmiiksi ennen silmälääkärin tutkimus- ja diagnoosikäyntiä.

Mallin on todettu nopeuttavan potilaan diagnoosin saantia tehostavan erikoislääkäriresurssin käyttöä.