5 Toimenpidepaketit

Luvun 5 toimenpiteitä tehdään vain optikkoliikkeiden yhteydessä toimivissa silmäsairaaloissa.

5.1 Kaihileikkaus

Kaihikeikkauksessa silmän samentunut mykiö eli sisäinen linssi poistetaan ja vaihdetaan yksiteholinssiin, joka korjaa joko kauko- tai lähinäön; tooriseen linssiin, joka korjaa edellisen lisäksi myös hajataitteisuutta; tai moniteholinssiin, joka korjaa kaiken edellä olevan.

Leikkaus on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä, kestää noin 20 minuuttia ja potilas pääsee pois sairaalasta noin 1-2 tunnin päästä leikkauksesta.

5.2 Karsastusleikkaus

Karsastusleikkauksessa silmää liikuttavia lihaksia muotoillaan joko paikallispuudutuksessa (yleensä aikuiset) tai yleisanestesiassa (lapset).

Leikkaus on päiväkirurginen ja sitä edeltävät kattavat silmäkirurgin ja optometristin tai ortoptistin suorittamat ortoptiset tutkimukset.

5.3 Luomiplastia

Luomiplastialeikkauksessa joko ylä- tai alaluomea muotoillaan paikallispuudutuksessa päiväkirurgisesti. Syynä voi olla esimerkiksi yläluomen näkökenttää häiritsevä roikkuminen.

5.4 Glaukooma SLT-lasertoimenpide

Glaukooman hoidossa käytettävässä selektiivisessä lasertrabekuloplastiassa (SLT) hoidetaan kammiokulmaa laserilla ja tavoitteena on silmänpaineen laskeminen.

Hoidolla pyritään poistamaan tai vähentämään lääkityksen tarvetta. Toimenpiteen voi tehdä tarvittaessa uudelleen useita kertoja hoidon tehon vähennyttyä.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.5 Jälkikaihi YAG-lasertoimenpide

Kaihileikkauksen jälkeen silmän kapselipussiin saattaa jäädä soluja, jotka lisääntyessään saattavat aiheuttaa silmään jälkisamentumaa. Kapselipussin samentunut osa poistetaan laserhoidolla.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.6 Perifeerinen iridotomia -lasertoimenpide

Perifeerisessä iridotomiassa värikalvon tyveen tehdään YAG-laserilla pieni reikä. Näin muodostetaan ylimääräinen aukko etu- ja takakammion välille. Hoitoa käytetään tiettyjen glaukoomatyyppien hoidossa.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.7 Silmänpohjan lasertoimenpide, verkkokalvon perifeerinen reikä; poliklinikka- ja kontrollikäynti

Verkkokalvon perifeerinen reikä voidaan korjata laserilla siten, että verkkokalvo ”poltetaan” kiinni pohjaansa (fotokoagulaatio).

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.8 Silmänpohjan lasertoimenpide, diabeetikon silmänpohjan paikallinen laserhoito

Diabetespotilaan paikallisessa lasertoimenpiteessä silmän verisuonimuutoksista johtuva paikallinen verenvuoto hoidetaan silmänpohjan laserhoidolla (fotokoagulaatio).

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.9 Silmänpohjan lasertoimenpide, diabeetikon silmänpohjan laaja- alainen laserhoito

Diabetespotilaan laaja-alaisessa lasertoimenpiteessä silmän uudisverisuonimuutoksia hoidetaan silmänpohjan laserhoidolla (panfotokoagulaatio).

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.10 Kostean makuladegeneraatiopotilaan hoitopaketti

Kosteassa silmänpohjan rappeumataudissa etenemisen estämiseksi silmän sisään ruiskutetaan 4-6 viikon välein verisuonten kasvua hillitsevää lääkeainetta, joka kuihduttaa uudissuonet ja lopettaa niiden tihkuttamisen silmänpohjan verkkokalvon alle. Pistoshoidon kesto on yksilöllinen.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.11 Diabeetikon silmänpohjan injektiohoito

Diabetespotilaan silmän verisuonimuutosten aiheuttamista verenvuodoista johtuva silmänpohjan turvotusta hoidetaan silmän sisään ruiskutettavalla verisuonten tihkuamista estävällä lääkeaineella.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.

5.12 Venaokluusio injektiohoito

Venaokluusiopotilaan silmän verisuonimuutosten aiheuttamista verenvuodoista johtuvaa silmänpohjan hapenpuutetta hoidetaan silmän sisään ruiskutettavalla uudisverisuonitusta estävällä lääkeaineella.

Toimenpide on päiväkirurginen, paikallispuudutuksessa tehtävä ja potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen.