4 Tautikohtaiset paketit

4.1 Glaukooman diagnoosipaketti

Glaukooman diagnoosipakettiin kuuluu ensimmäisen käynnin yhteydessä lääkärin tekemä anamneesi ja täydellinen silmien terveystutkimus käyttäen biomikroskooppia ja muita tarvittavia tutkimusvälineitä. Gonioskopia ja kontaktitonometria suoritetaan aina normaalitoimenpiteinä.

Toisella käynnillä suoritetaan yleensä optometristin tai muun koulutetun ammattilaisen toimesta glaukooman diagnosointiin tarvittavat kuvantamis- ja silmälaboratoriotutkimukset: Silmänpaineen vuorokausikäyrä, näkökenttätutkimus, silmän valokuvaus funduskameralla ja biomorfinen OCT-kerroskuvaukset (näköhermon ja retinan hermosäikeiden sekä gangliosolujen biomorfiset mittaukset).

Potilaan tullessa silmälääkärin tutkimukseen optometristin glaukooma-epäilynä, toimitaan kohdan 2.3 työnjaon mukaisesti.

4.2 Avohoidon glaukooman seurantapaketti

Glaukooman seurantapaketti sisältää oleelliselta osin samat elementit kuin glaukooman diagnoosipaketti, eli lääkärin tutkimus ja silmälaboratoriotutkimukset. Seurannassa lääkäri keskittyy sairauden etenemisen ja hoitotasapainon havainnointiin.

Silmänpaineen seurannan tekee puolivuosittain optometristi, mikäli hoitava lääkäri on antanut siihen suostumuksen. Vuosittain tehdään hoitavan silmälääkärin määrittämät silmälaboratoriotutkimukset optometristin tai muun koulutetun ammattilaisen toimesta. Mikäli silmänpaineissa ja / tai silmälaboratoriotutkimuksissa on hoitavan silmälääkärin määrittämien raja-arvojen ylittäviä löydöksiä, asiakas ohjataan silmälääkärin vastaanotolle.

Hyvässä hoitotasapainossa oleva asiakas käy silmälääkärin vastaanotolla kerran kahdessa vuodessa.

4.3 Kostean makuladegeneraatiopotilaan seurantapaketti

Kosteassa silmänpohjan rappeumataudissa diagnoosi tehdään silmälääkärin suorittaman anamneesin ja täydellisen silmien terveystutkimuksen sekä biomorfisen OCT-kerroskuvauksen ja / tai fluoresiiniangiografiatutkimuksen avulla.

Kostean makuladegeneraation seurannan tekee silmälääkäri tai optometristi, jos lääkäri on antanut siihen suostumuksen. Seurantaan kuuluvat näöntarkkuuden seuranta ja OCT-kerroskuvaus hoitavan silmälääkärin suositteleman seuranta-aikataulun mukaisesti. Mikäli näöntarkkuuksissa ja / tai silmälaboratoriotutkimuksissa on hoitavan silmälääkärin määrittämien raja-arvojen ylittäviä löydöksiä, asiakas ohjataan silmälääkärin vastaanotolle.

4.4 Kuivan makuladegeneraatiopotilaan seurantapaketti

Kuivassa silmänpohjan rappeumataudissa seuranta keskittyy kostean tautimuodon poissulkemiseen, riskitekijöiden minimoimiseen sekä ennakoivaan näönkäytön opettamiseen potilasneuvonnan keinoin.

Kuivan makuladegeneraation seurannan tekee silmälääkäri tai optometristi, jos lääkäri on antanut siihen suostumuksen. Seurantakäynnillä toteutuu silmälääkärin suorittama anamneesi, täydellinen silmien terveystutkimus ja biomorfinen OCT-kerroskuvaus ja / tai fluoresiiniangiografiatutkimus.

Mikäli näöntarkkuuksissa ja / tai silmälaboratoriotutkimuksissa on hoitavan silmälääkärin määrittämien raja-arvojen ylittäviä löydöksiä, asiakas ohjataan silmälääkärin vastaanotolle.

4.5 Venaokluusion seurantapaketti

Venaokluusion seurantapaketilla diagnosoidaan ja hoidetaan laskimopuolen tukosten synnyttämiä vaurioita tai ehkäistään esim. makula-alueen turvotusta.

Seurantakäynnillä tehdään silmälääkärin suorittama anamneesi, täydellinen silmien terveystutkimus ja biomorfinen OCT-kerroskuvausta ja/tai fluoreniiniangiografiatutkimus.

Hoitona koetetaan vaikuttaa yleiseen valtimonkovetustautiin sekä hoitaa silmänpohjaa esim. laserhoidolla tai uudissuonten kasvua hillitsevällä lääkeaineella, joka ruiskutetaan silmän sisään.

4.6 Diabetespotilaan seurantapaketti

Diabetespotilaan seurantapaketilla diagnosoidaan ja tarvittaessa hoidetaan silmän diabeteksesta johtuvat silmänpohjan ja kammiokulman verisuonimuutokset sekä niistä johtuva silmänpohjan turvotus.

Silmälääkäri tekee potilaalle anamneesin ja täydellisen silmien terveystutkimuksen käyttäen biomikroskooppia ja muita tarvittavia tutkimusvälineitä. Potilaalle suoritetaan silmänpohjakuvaus samalla vastaanottokäynnillä. Potilas määrätään tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin, esimerkiksi kuvantamis- ja / tai laboratoriotutkimuksiin ja / tai hoitotoimenpiteisiin: silmänsisäisiin laser- ja / tai pistoshoitoihin.

Jatkoseurannan tekee optometristi hoitavan silmälääkärin määrittämien kriteerien mukaisesti. Mikäli optometristin tutkimuksissa ilmenee hoitavan silmälääkärin määrittämien raja-arvojen ylittäviä löydöksiä, optometristi etäkonsultoi silmälääkäriä. Tarvittaessa asiakas ohjataan silmälääkärin vastaanotolle.

4.7 Kuivasilmäpotilaan hoitopaketti

Kuivasilmäpotilaan hoitopaketilla annetaan oireenmukaista hoitoa vaivasta kärsiville potilaille sekä tunnistetaan silmälääkärin tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat.

Optometristi suorittaa kuivasilmätutkimuksen asianmukaisin välinein. Tutkimus sisältää ainakin näöntarkkuustason määrittämisen, silmien etuosien mikroskopian, kyynelfilmin määrän ja laadun mittaamisen ja silmäluomien tutkimuksen.

Tutkimustensa perusteella optometristi antaa tutkittavalle hoito-ohjeet ja määrittää tarvittavat seurantatutkimukset hoidon vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Optometristi ohjaa potilaan tarvittaessa silmälääkärin tutkimukseen havaitessaan kliinisesti merkittäviä löydöksiä.